STAPPENPLAN BETTER  BUSINESS IN  A DAY

Echte ondernemers staan open voor onafhankelijk advies, raad en daad, alleen zo behaal je samen TOP RESULTAAT !

Bij “Dé Oplossing in één  dag” inventariseren wij samen de bekende, onbekende en aankomende pijnpunten binnen uw organisatie, product of dienst om zo een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken en mogelijke verbeterpunten.

Op basis van een persoonlijke intake, bedrijfs- en concurrentie onderzoek en een persoonlijk bedrijfsanalyse op locatie presenteer ik u na één dag dé oplossingen voor de pijnpunten, breng ik u innovatieve oplossingen en een verbeterplan waarmee u succesvoller de toekomst in kunt zonder onnodige investering of inzet van extra personeel.

Op basis van de aangedragen innovatieve verbeteringsmogelijkheden die tot écht resultaat leiden bepaald u zelf of u de uitvoering intern verzorgd of de uitvoering, training en coaching van betrokken medewerkers en het onderhoud voor maximaal resultaat aan mij persoonlijk uitbesteed. 

Onafhankelijk en verhelderende advies, innovatieve verbeteringsmogelijkheden en top resultaat; ga voor Ondernemen 2.0. 

Wat ga ik voor u doen:

PERSOONLIJKE INTAKE

UW NIEUWE SUCCESSEN STARTEN HIER !

Om een perfect werkend plan te kunnen ontwikkelen die u topresultaten gaan opleveren dien ik mij in te leven in uw zakelijke denkwijze, missie, visie, strategie en toekomst wensen, hierbij starten we met een persoonlijke intake.

Tijdens dit persoonlijke gesprek zullen veel vragen en opmerkingen de reveu passeren, als geinteresseerd luisteraar hoor ik graag waar u passie ligt, wat uw drijfveer is en waar uw energie vandaan komt, waar u echt blij van wordt maar ook waar volgens u de knelpunten zitten en waar (extra) winst te behalen valt.

Het intake gesprek is de eerste basis van Dé Oplossing in één dag die u nieuwe inzichten en successen zullen brengen.

Bent u klaar voor innovatieve oplossingen die échte resultaat opleveren ?

ONDERZOEK KENNIS IS MACHT !

Gedegen onderzoek vormt de basis voor Dé Oplossing.

Een bedrijfs- markt- en concurrentieonderzoek incl. bedrijfsanalyse op locatie vormt de kennis voor innovatieve oplossingen en maximaal haalbaar rendement.

Het onderzoek om tot Dé Oplossing te komen is opgesplitst in onderstaande onderzoeken:

Bedrijfs vooronderzoek

Op basis van de intake doen ik verder onderzoek naar uw firma, uw doelgroep, product of dienst, huidige (verkoop) strategie, bekendheid, marketing inzet en internet uitingen en neem deze grondig onder de loep om zo een goed beeld te kunnen krijgen van uw huidige stand van zaken.

Markt- en concurrentieonderzoek

Met de gegevens van de intake en vooronderzoek ga ik kijken naar de markt waarin u zich begeeft en en kijk uitvoering naar de concurrentie binnen uw marktsegment. Bij het marktonderzoek bekijk ik verschillende zaken zoals vraag en aanbod en bij het concurrentieonderzoek kijk ik naar uw concurrenten en hoe zij in de markt staan, de markt benaderen, zich uiten en hoe hun werkwijze is.

Persoonlijk bedrijfsbezoek op locatie

Met mijn persoonlijk bedrijfsonderzoek kom ik bij u op locatie en informeer bij verschillende medewerkers binnen de organisatie om zo een helder praktijk beeld te kunnen vormen n.a.v. de voorgaande onderzoeken. Mijn interesses liggen vooral bij de huidige werkwijze, waarom bepaalde zaken nu zo gedaan worden, pijnpunten die nu bekend zijn en ideeën over verbeterpunten en waarom sommige verbeteringen nog niet zijn doorgevoerd. Op basis van een nieuw gesprek met u, uw management team (MT) en/of directie verzamel ik zoveel mogelijk informatie uit de praktijk inzake missie, visie en strategie en probeer zoveel mogelijke doelen in kaart te brengen.

Dé Oplossing ligt binnen handbereik, pakt u deze unieke kans aan ?

PRESENTATIE VAN DÉ OPLOSSING !

Maximale groei en winst zonder onnodige investeringen en inzet van extra personeel.

Na aanleiding van de intake en verschillende (voor) onderzoeken presenteer ik u, uw management team en/of directie Dé Oplossing voor verbeteringen, optimalisatie, innovatie, maximale winst en haalbare doelstellingen voor een gezonde toekomst van uw bedrijf, firma of organisatie.

Mijn oplossingen zijn doelgericht en zorgen voor een betere (werk) structuur, vereenvoudiging van (verkoop en logistieke) processen en zorgen voor meer omzet zonder inzet van extra personeel of grote investeringen. Door te zaaien bij Ondernemen 2.0. plukt u direct de vruchten en werkt u plezierig en op een energievolle vernieuwende manier.

Het plan voor uw professioneringsslag is een feit ! 

HANDS-ON UITVOERING 

Perfecte uitvoering van Dé Oplossing in 1 dag.

Op basis van “Dé Oplossing in 1 dag” geïnventariseerde pijnpunten, wensen, missie, visie en strategie maak ik een hands-on plan van aanpak voor de daadwerkelijke uitvoering.

In een presentatie aan u, uw management team en/of directie komen we tot een 100% goedgekeurd plan van aanpak dat direct door eigen mensen tot uitvoering kan worden gebracht.

Indien gewenst start ik, na uw goedkeuring van gemaakte project afspraken, direct met de volledige uitvoering van het plan van aanpak en draag ik zorg voor het perfect verlopen van het gehele innovatieproces. Op professionele wijze zet ik gemaakte plannen in werkende oplossingen en ontzorg u met de uitvoering.

Wat u gaat doen ?, helemaal niets, doordat u mij verantwoordelijk maakt voor de gehele uitvoering kunt u zich weer bezighouden met uw dagelijkse gang van zaken. Volgens vooraf gestelde dagdelen, dagen of project termijn wordt de uitvoering naar volle tevredenheid aan u opgeleverd.

U heeft dus geen zorgen maar enkel innovatieve oplossingen met top resultaat !

TRAINING  EN COACHING

Inspirerende training, coaching en begeleiding voor enkel nog TOP RESULTAAT !

De positieve veranderingen van het innovatieproces kunnen een andere denkwijze vergen of manieren van werken met zich mee brengen die voor u, uw medewerkers en/of organisatie training, coaching en begeleiding behoeven om er zeker van te zijn dat de vernieuwing intern perfect wordt uitgevoerd.

Mijn persoonlijke en inspirerende trainingen en coaching kunnen bij veranderingen nieuwe inzichten geven, nieuwe denkwijze creëren (omdenken), ondersteuning en begeleiding bieden in het oppakken en uitvoeren van de nieuwe innovatieve werkwijze. Op basis van uw innovatie investering in “Dé Oplossing in 1 dag”, uitvoering en training bent u verzekerd van het maximale rendement en TOP RESULTAAT !

Na een training werkt u enkel nog met professionals !

ONDERHOUD VOOR TOP RESULTAAT !

Zo behaalt u het maximaal rendement uit Dé Oplossing in 1 dag.

Om het maximale rendement uit “Dé Oplossing in 1 dag” en de uitvoering van het innovatieproces te behalen is onderhoud een welkome en noodzakelijk ontzorgende oplossing. In de praktijk blijkt helaas dat mensen en organisaties snel terugvallen in oude geldverslindende gewoontes desondanks de uitgevoerde innovatieve oplossingen.

Als mentor (begeleider) help ik u en uw organisaties om op het juiste spoor te blijven, dit om voor u het maximaal gewenste resultaat te behalen. Met de vinger aan de pols volg ik het algehele verloop van het vooraf bepaalde en geïmplementeerde innovatieplan en de uitvoering hiervan. Op vooraf bepaalde dagdelen en/of dagen verzorg ik het onderhoud, begeleid bij de uitvoering, rapporteer en stuur indien nodig bij. Ik ontzorg u in uw dagelijkse gang van zaken en u bent verzekerd van maximaal resultaat uit uw innovatie investering.

Ook bij uw bedrijf behaal ik het maximale rendement !

CONTACT

Maak een vrijblijvende afspraak

of vul het contact formulier in!